Skip to content

kastély

Katica

Ágoston Művészeti Óvoda - Katica csoport

Óvodapedagógusok

Dajka

Csoportunk létszáma 21 fő, a kisfiúk kislányok aránya a ideális: 11-10 fő.

16 nagycsoportossal, 1 középsőssel, 4 kiscsoportossal kezdjük az évet.

Kiscsoportosaink első perctől kezdve jól érezték magukat, és a szokásrendszerünkhöz gyorsan hozzászoktak.

Többnyire nyugodt, kiegyensúlyozott, jó kedvű kis csapat, akik örömmel jönnek reggelente, hamar megtalálják a kedvelt játékukat.

A csoport mindennapjaira a sokféle, változatos tevékenység jellemző, amelyet átsző a jókedvű játék.

Csoportunkban az idén központi szerepet foglal el a  környezet tevékeny megismerése és a játékos matematika melyhez sokféle tevékenységet  és saját készítésű eszközt biztosítunk céljaink eléréséhez. Azonban a mozgásfejlesztést, sem hanyagoljuk el, ezért gyakran mini akadálypályát létesítünk játék közben a kisebb szőnyegen, melyhez  a tornateremből biztosítunk eszközöket. Az  anyanyelvi nevelésnek része a kommunikációs játékok tervezése, melyet beépítünk a délelőttbe. Ugyanakkor igyekszünk minél több időt a szabad levegőn tölteni.

Mindennapjainkat áthatja a humor, és a bátorító nevelés alapelvei, vezérgondolatai, módszerei.

Örömmel vagyunk a gyermekek között és kíváncsian figyeljük mitől lesznek mosolygósok és mivel szerzünk számukra örömöt.

 

 

Fenntartó

Ágoston Művészeti Óvoda

OM azonosító: 034263

Kastély Tagóvoda

Váradi telephely