Skip to content

Kastély

Nyuszi

Ágoston Művészeti Óvoda - Kastély Nyuszi csoport

Óvodapedagógusok

Dajka

A Nyuszi csoport a Kastély Tagintézmény emeletén található, vegyes csoport.

 

Ebben a nevelési évben a csoportunkba 13 kiscsoportos érkezett és igazán könnyen
beilleszkedtek az óvodai életbe. Ehhez a nagyobbak nyitott, befogadó, segítőkész magatartása is hozzájárult. Példát mutatnak több területen is. Mindennapjainkat a családias légkör, vidám hangulat jellemzi. Törekszünk arra, hogy minden gyermek, korosztálytól függetlenül megkapja a kellő figyelmet, szeretetet. Nevelő munkánkra jellemző az elfogadás, a gyerekek egyéniségének figyelembe vétele.

Gyerekeink szívesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe: aktívak, bátran megosztják élményeiket, ismereteiket. Megértőek társaikkal szemben, szívesen segítenek egymásnak; készségszinten alkalmazzák az udvariassági formákat.

A szülőket folyamatosan bevonjuk óvodai életünkbe: követhetik és részt vehetnek
projektjeink megvalósításában, láthatják gyermekeik munkáit. A szülők érdeklődőek,
segítőkészek, rengeteg támogatást kapunk, mely megkönnyíti munkánkat. Jóban vannak
egymással; óvodán kívül is tartják a kapcsolatot.

Fenntartó

Ágoston Művészeti Óvoda

OM azonosító: 034263

Kastély Tagóvoda

Váradi telephely