Skip to content

váradi

Mazsola

Ágoston Művészeti Óvoda - Mazsola csoport

Óvodapedagógusok

Dajka

Mottónk: 
„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”
(Ismeretlen szerző)
 

A 2022/2023-as nevelési évet 20 gyermekkel indítottuk, ebből 7 lány és 13 fiú. Az előző csoportunkból 11 fő maradt még egy évet óvodába és érkezett hozzánk:2 gyermek a Békakirály csoportból, 5 gyermek a Mókus csoportból, 1 kisfiú a Kisvakond csoportból és 1 kisfiú másik intézményből. Ebben az évben mind a 20 gyermekünk iskolába megy, mivel ismétlő nagycsoportosok.  Feladatunk az újonnan érkező gyerekek megismerése, elfogadása, közös élmények adásával a közösségi érzés megtapasztaltatása és a csoportegység kialakítása. Továbbra is célunk az iskolaérettség elérése, mellette gyermekeinknek a megfelelő iskola megtalálásában a szülők támogatása a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében. Feladatunk a gyermekeink egyéni képességeiknek megfelelő folyamatos segítő-támogatófejlesztés, illetve tehetséggondozás biztosítása. Ennek érdekében szoros, együttműködő kapcsolat kialakítása az új logopédussal, az intézményünkben dolgozó fejlesztőpedagógussal, pszichológussal és a gyerekek szüleivel. A fejlesztő teamünk kérésre, (szülői, pedagógusi) újra felméri a gyerekeket. Csoportunkban a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek száma 4 fő, ebből: 1 fő sajátos nevelési igényű, 3 fő  beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek. Fontosnak tartjuk az egymás elfogadását, hogy különbözőek vagyunk, de mindenki értékes tagja a csoportunknak.

.

Fenntartó

Ágoston Művészeti Óvoda

OM azonosító: 034263

Kastély Tagóvoda

Váradi telephely